t L DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1 1979 I jaargang nr. 8 WEEKBLAD Redaktie-adresCastc-lostraat 9 Rabobank Oirlo; nr.13.87=93.867 Nr. 25 22 juni 1979 P-EOCHIE-NIEU"/S Feest van de geboorte van de !I. Johannes de Doper (29 juni) Misdienaars: Johny Reinders en Mark Donders Reno- Duykers en Jos Heidens Hoogmis: Tonny Camps en Mike Kleeven Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Jrd. voor Maria Dinghs-v.d. Beuken 8.00 uur Herman Dinghs 10.00 uur Jrd. voor Gertruda 'Ticlcn 8.00 uur Hendrik Philipsen 8.00 uur Martinus Emonts d.00 uur Jrd. voor Louis Roelofs tevens gezinsmis Om 8.00 uur geen H. Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid bij gelegenheid- van het zilveren huwelijksfeest van de fam. Classens-Gielen Feest van de HK. Apostelen Petrus en Paulus 8.00 uur Jrd. voor de overl. fam. Keulaerds-Werry 19.00 uur Tot intentie van het Bruidspaar Jan Nielen en Jacquline Swinkels 19.00 uur overl. fam. Maes-Baeten. DORPSE,-i.D Woensdag 27 juni a.s. vergadering dagelijks bestuur van de dorpsraad bij P. Steeghs. Aanvand 20.30 uur. Mochten er zijn die een of ander punt graag behandeld wil zien, meld dit dan bij het bestuur. r DAMESKOOR Zaterdag om 19.00 uur avondmis zingen. Maandag repetitie; aanvang 20.30 uur. Donderdag 2o juni jubileum-mis zingen voor fam. Classens-Gielen om 19.00 uur. Vrijdag 29 juni om 19.00 uur huwelijksmis zingen. I lüï sanRir IS- I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1