D Q DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Redaktie-adresCastalostraat 4 Rabo-bank üirlo: 13.07.93.867 Nr. 24 15 juni 1979 AROCHIENIEUlilS Sacramentsdag Na da hoogmis van 10,00 uur Sacramentsprocessie zoals gebruikelijk rond de kerk. Laat het een open en eerlijk getuigenis morden van ons geloof in dit allerhei ligste Sacrament. Misdienaars Rene Duykers en jos Heidens Tonny Camps en Mike Kleoven Hoogmis William Steeghs en Dan Vollenberg Zaterdag 19.01! uur Overl# ouders van Rhce en zoon Piet Zondag 8,00 uur- Zo. Eorm. Pastoor Arts 10. OU uur Overl. ouders Philipsen-Philipsen on Maandag s 8,00 uur Overl. fam. Verhoeven-Hoebon Dinsdag 8.00 uur Overl, fam. Kemmerlings-Friesen Woensdag s 8.U0 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag 8.00 uur Martinus Flinsenbergh Vrijdag Feest_ _yan_ ,!lSt_H..Hart 8.00 uur H. Classens-Jansen Zaterdag 19.00 uur 3rd. voor Maria Dinghs-v.d. Beuken. ,V. CASTENRAY Dringend v/erzgek i I Spelers die stoppen met voetballen en hun lidmaatschap van S.V.Castenray op ujillon zeggen, dienen dit vóór. 1 juli a.s. te meiden bij de secretaris (lief st schriftelijk Iflen kan mei niet-spelend lid morden van de vereniging. AMESK00R Maandag repetitie. Aanvang; 20.30 uur. at sauna»-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1