[IE SBHF11S- D DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 8 WEEKBLAD 1979 r Redaktie-aOres: Castelostraat 4 Mr, 23 Rabobank Oirlo: 13.87.93.867 0 juni 1979 A RO CHI E NIEUUJS Faest van da H. OricScnheid Misdienaarss Tonny Camps on kike Kleoven William Steoghs on dan Vollunbcrg Hoogmis s Oohny Ruynders on (ïiarl; Dondors Zatordag s 19,00 uur Pastoor ,irts v.ui. do voetbalvereniging Zondag 8,00 uur Dora tUillemssen-IYiartons lo.OO uur jrd. Hendrik Philipsen Maandag 8,00 uur Farn. Goorun-Dinghs Dinsdag O.illG uur Fam. van Kuyck-l/orrijdt li/oonsdag 8.0G uur Gozinsmin int. offeraars Donderdag 8.00 uur Josephii.a Suykons-Collin Vrijdag 8,00 uur Fam. Ti. .len-Tielun-Smits Zatordag 19.00 uur Ovurl, oudersv,Rhec an zoon Piot O UDERCOIïiiïilSSIE Woensdag 13 juni a.s. is or vergadering van de oudercommissie in de basisschool, Aanvang: 20.30 uur. Voornaamste punt van bespreking: Do laatste schooldag. AMESK00R Vrijdag om 15.30 uur jobiloummis zingen vonr hot zilveren paar Baltissen-Classans Zatcirdag avondmis zingen om 19,00 uur

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1