-HE SBHF11S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 2 jaargang nr. 8 WEEKBLAD 1979 Redaktie-adres: Castelostraat k Nr. 22 Rabobank Oirlonr. 13.87.93.867 1 juni 1979 PAROCHIE-NIEUWS Hoogfeest van Pinksteren Misdienaars: William Stceghs - Jan Volleberg Johny Reinders - Mark Donders Hoogmis: René Duykers en Jos Heidens Zater dag Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Gerardus Smits 8.00 uur jrd. Gerardus Philipsen 10.00 uur Hoogmis jrd. Jos Geerets-Weys Vandaag onder alle diensten collecte voor de Nederlandse mi s s i o nar i ssen Tweede Pinksterdag 3.00 uur H. Mis voor fam. van Dijk 10.00 uur Hoogmis voor Antonette on Jo Swinkels 8.00 uur Maanddionst voor Martinus Emo.nts 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur jrd. Paul Rambags 's morgens geen H. Mis 15.30 uur Gezongen H. Mis bij gel. van 25-jarig Huwelijksfeest van fam. Baltussen-Classens 19.00 uur Voor pastoor Arts, v.w. de voetbalvereniging DAMESKOOR Donderdagavond om 20.30 uur een korte repetitie in de kerk. Vrijdag 8 juni om 15-30 uur jubileum-mis zingen voor fam. Baltussen- Classens MEDEDELINGEN LnGERE- EN KLEUTERSCHOOL Pinkstervakantie Deze duurt voor beide scholen.van maandag k juni t/m woensdag 6 juni a.s. Pinkstcrtoernooi Op 1e Pinksterdag, 3 juni, wordt tc Yssclstoyn weer het Pinkstcrtoernooi georganiseerd. Ook een elftal van onze school doet daar weer aan mee. De voetballers raceten om kwart vóór een bij de kerk zijn, vanwaar we dan per auto naar Ysselstoyn vertrekken.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1