HE SBEFinS- 7 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1979 V Z jaargang nr. 8 WEEKBLAD Redaktie-adresiCastelostraat k Rabobank Oilro; nr. 13.?7.^3.8^7 Nr19 11 mei 1979 PAROCHIE-NIEUWS Zondag vijfde zondag_van_Pasen Vandaag is het zondag voor de Oosterse kerken Misdienaars: Johny Reynders - Mark Donders René Duykers - Jos Heidens Mike Kleeven - Tonny Camps Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 17.00 uur H. Mis voor Classens-Vissers Tijdens deze dienst wordt door Mgr. Gijsen hot H. Vormsel toegediend. De voorste banken in de kerk zijn gereserveerd voor de Vormelingen en hun ouders. 8.00 uur Martinus Keizers-Hellegers 10.00 uur Hoogmis voor Pastoor Arts 8.00 uur Ho Mis voor farn. Dinghs-Vullinghs 8.00 uur li. Mis overl. ouders en fam. Strijbos-Cleven 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Ho Mis voor Josephina Seijkens-Collin 8.00 uur Ho Mis voor Fam. Maes-Baeten 19.00 uur Ho Mis voor pastoor J. Arts (G.) A.S. ZONDAG MOEDERDAG LOEMENDAG Vrijdag (vandaag) zal de Stichting Jeugdwerk een bloemenactie houden Dus, zet moeder in de bloemetjes en steun tevens het Jeugdwerk. Dank U.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1