5, DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1 1979 1 jaargang nr. 8 WEEKBLAD Redaktie-adrass Castolostraat 4 Rabobank Oirloa 13,87.93.867 Kt. 10 4 mei 1979 AROCHIEF lEUIiJS Vierde zondag van Pasen: Roepingen-zondag MisdienaarsRene Duykers - 3os Heidens Mike Kleovon - Tonny Camps Hoogmij ÜJilliam Steegs - Oan Vollenberg Zaterdag s 19.ÜO uur Uvarl, Fam.- Seykans-Coliin Zondag 8,00 uur Hundricus Elisabeth Strijbos 10,00 uur Lngeluert Emonts - Maria Geurts on zoon lïlartinus Maandag s 8,ÜÜ uur Gverl. ouders 3. lüeys-Friesen Dinsdag 0.00 uur Fan, v.d, Sterren—Jcnniskons UJoensdag C.00 uur Gezinsmis int, offeraars Donderdag G.LFJ uur lïlnd. uoor GorarrJ Smits Vrijdag S.Uü uur -led. hlar-t Flinsonburg Zaterdag 17.00 uur Fam, Classons-Vissors Onder deze dienst wordt door fflcr. G.l ,sen het H. Vormsel toegediend. Do voorste banken in de kerk zijn gereserveerd voor do vormelingen en hun ouders, 3.UI' CASTEHRAY Zaterdag 5 mei is er handenarbeid. Fr wordt dan weer met leer gewerkt Het is wenselijk, dat jullie dan gespen meebrengen om riemen te maken. Verderkralen (geen hele kleintjos) en ringen ter grootte van eon gulden of een rijksdaalder, (b.v, gordijnringen). Degenen, die komen, worden verzocht ook mee te doen. Zondag 6 mei gaan wo naar de HorstcrkcrmisWc vertrekkan om 18.15 uur bij het Gemeenschapshuis Donderdag 10 mei is er weer PUPflPY'S. Zondag 13 mei tijdverdrijven o.l.v. Fievr. Versteegen, Horsterwog 45b en Mevr. UJismans, Horsterweg 47. leos verder op pag. Q lat ssnnr IS- I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1