[IE SBEH1S- DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Redaktie-adres: Castelostraat Rabobank Oirlo; nr. 13.87.93 Nr. -]k 6 april 1979 PAROCHIE-NIEUWS Palmzondag Goedo Week Misdienaars: Renê Duykers - Jos Heidons René Rambags - Mike Kleeven Hoogmis: William Stoeghs - Jan Vollenberg Zaterdag: 19.00 uur Jrd. Hendrigus Dinghs Zondag: 8.00 uur overl. fam. Voesten - v.d. Voort 10.00 uur Fam. H. Soijkens - Ewals Maandag: 8.00 uur Gerard Crerners-Versteegen Dinsdag: 8.00 uur Ant. Geurts - Sanders 20.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen Woenddag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 20.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen Donderdag: Witte Donderdag 20.00 uur PI. avondviering int. Hartinus Imonts Vrijdag: Goede Vrijdag Vasten- en onthouding I5.ÖÖ uur viering schooljeugd 20.00 uur viering van het Lijden on Dood van de Hoer Zaterdag: 20.00 uur Paasnachtviering int. een 75-jarige M e de de1i ngen 1Palmzondag onder de Hoogmis wijding der Palmen 2= Vastenactie 2e inzameling achter in de kerk. Hartelijk dank 3. Paaszaterdag vanaf 11.00 uur afhalen van Wijwater. H..D.S. DE BATAVIEREN Uitslag wedstrijd Batavieren - Indianen Koningslust van zaterdag 31 maart. Nederlaag-toernooi. Batavieren 1e zestal 1329 P< 2e zestal 1250 p, 3e zestal 1121 p. Ac zestal 969 P 5e zestal A9A p, Hoogste schutter P. Kuypers 23Ap, Al. Kuypers 212 AntDrabbels 20A W. Jacobs 168 A schutters H. Cremers 1A6 15 hoogste schutters behaalden een totaal van 3167 p. loos verder op pagina 3

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1