SSIHFinS- P», F DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Redaktie-adrcsCastelostraat 4 Rabobank Oirlos' 13,07.93.857 Nr. 13 30 maart 1979 AROCHIENIEIUS Zondag vijfde zondag in do ^gQrtig-da(]un-tijdi_Passie-zondag misdienaars s Rcnó Rambags - lïlike Kleovon ILIilliam Staughs- - 3an Wallenberg Hoogmis Oohny Roynders - iïlaFk Donders Zaterdag s 19.0LI uur Gerordus Smits Zondag s 8.00 uur Gorardus Dinghs - Henrica Friescn 10,00 uur Fam. Thielen-ïhielon-Smits maandag 8.00 uur Dartinus Flinsoriberg Dinsdag 8.00 uur Ovorl. Fam. (G.) UJoensdag 8,00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag 0.00 uur Darin Dinghs - v.d. Doukon Vrijdag O.CU uur Fam. van Kuyck-Werrijdt Zaterdag 19,00 uur 3rd. Hondrikus Dinghs P.S.s UJillun do zieken of gebrekkigon, die rond Pasen da H. Communie aan huis gebracht u/illen hebben, dit even melden bij de kostgr, tel. 376. ANFARE "DORPSKLANK" I.v.m. het ocntendcDncert op zondag 8 april wordt oen oxtra gezamenlijke repetitie ingelast en wol op zondag 1 april om 11.00 uur in het Gemeenschapshuis(Dit is beslist geen aprilmop]!!) We rekenen op uw aller komst. -S§DËS9_?_2EEÜs Repetitie met pianobegeleiding voor do deolnomors aan het solis tenconcours te Oirlo. Deze repetitie is bij 3. Strijbos vanaf 19.15 uur en de piano begeleiding zal verzorgd worden door Dhr. A. Schellens uit Uenray. I QsQderdag_19_ayriljL Gezamenlijke repetitie om 19.30 uur i.v.m. uitvoering te Ysselsteyn op vrijdag 20 april. .3.0. RakkgEil Club op maandag 2 april van half 8 tot half 10. Poetsbeurt; Trudy Steonhs, Yvonne Rcynclers en 3oëlle Derix. De leidsters.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1