DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 8 WEEKBLAD 1979 Redaktie-adress Gastelostrant 4 Nr. 11 Rabo-bank Oirlos 13.07.93.067 16 maart 1979 AR0CHIENIEUW5 Zondags derde zondag van do Veertig-dagon-tijd Misdienaars s Dohny Reijnders - Merk Donders Reno Rambags - flike Kleovon Hoogmis Reno Duykers - Dos Heidens Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag P .5 19,00 uur Dan Reynders s 0,00 uur f'iarro Dansson 10,Ou uur P. Staegh-Litjons-Honkens Vandaag eerste inzamoling van de vastenactie Feest van de H. Dozof, bruidegom van de H. Maagd filar ia O.QD uur berardus Smits vanwege do bejaardenvereniging i 0.00 uur Martinus Flinsonberg s 0.00 uur Gezinsmis int, offoraars s 0,00 uur Fom, Thielen-Thiolon-Smits G.ÜG uur Overl. Fam. Seykens~Collin Fe st van Maria Boodschap, Hoogfeest 19,00 uur Dora Ulillemsson-Martens Wilt u zo goed zijn de envalnppe van de' vastenactie achter in de kerk in de bus ta deponeren. Oij voorbaat dank. A IMF ARE "DORPSKLANK" De individuele repetities van dinsdag 20 maart worden niet gehouden bij H.v. Rhee maar in hot Gemeenschapshuis. bestuursvergadering bij H. Philipsen. Aanvang 19.30 uur. Op vrijdag 20 april zal oris korps te IDssolsteyn een gedeelte van de concertavond verzorgen, die gehouden wordt in het kader van de Lentofeosten aldaar. Voor dit concert zijn vier korpsen uitgenodigd, die elk een half uur tot drie kwartier voor hun rekening nemen. "Do rest van de avond zal verzorgd worden door Blasskapel"De Smeleblaozers" uit Ysselsteyn. Onze fanfare zal om 20.00 uur het concertgedeelte openen en musiceren tot ongeveer 20,30 uur. Op zondag 1 juli goven wo een concert in Zcilberg in hot kader van muziekfeesten t.g.v. hot 60-jarig jubileum van de harmonie uit dio plaats. Nadere gegevens vol gen nog. Maandag 26 maart; vergadering van bestuur fanfare met bestuur Carnavalsvereniging bij D. Hosen, Aanvang 20,00 uur. se ssiisns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1