DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 8 WEEKBLAD 1979 Redaktie-gdresi Castalostraat 4 dr. 10 Rabobank Oirlo; nr. 13.07.03.067 D maart 1979 AROCHIENIEUUJS Zondags Tu/eede zondag in do veertig dagen tijd Misdienaarss Rene Duykers en dos Holdons Rone Rambags on Mike Klecvcn Hoogmis s lüilliam Steoghs en Jan Vnllenberg Zaterdag s 19,00 uur Gcrardus Smits Zondag s 0.00 uur Z.E.H. Pastoor Arts 10.00 uur Maria Dinghs-v.d. Boukon Maandag s 0,00 uur Mart Emonts vanwege Fam.G. Dinsdag 8.00 uur Ovorl. fam. Geurts-Linders UJocnsdag 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag 0,00 uur Gast. Dienst voer Anna Gcrtruda Philipsen Vrijdag s 8,00 uur Gust. dienst voor Ant. Dinghs - LUilhelmina Kemmelinys Zaterdag 19.00 uur 3a' i Raynders Donderdagavond om 20.uur repetitie voor het hcrenkoor, UJie komt ons koor versterken? Eij voorbaat dank. L ,R.V."DE ELI DRACHT" Door het slechte weer van afgelopen zondag is het foto's maken in het water ge vallen. UJij hopen dat hot komende zondag goed meur is, zodat dan de fot's wel gemaakt kunnen worden, UJij verwachten de ponyruitors dan weer' om elf uur en de grute ruiters om half twaalf aan de burg. - Snertrit: Deze zal gehouden worden op 10 maart. De bedoeling is, dat dan om onge- veer half twee de soep klaar is bij UJim van Rijswijck, Melderslo, Aan deze rit kan natuurlijk weer iedereen, die wil, meedoen. E2DDii]50}§2§tSS9Si Tot penningmeesteres .van "De Eendracht" is benoemd Mevr. M. Dennekens-Htrijbes UJij wensen haar hiermee veel sukses toe. Dressuurboekjes; Do nieuwe dressuurboekjas zijn er weer. Als er ruiters zijn, die graag zo'n boekje hebben kunnen ze dit bestellen bij de afdelings secretaris. De kosten hiervan zijn 7,3D. Als deze mot 10 of meer besteld worden zijn ze 1,goedkoper, dus 6,50. lie ssnnns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1