VOOR 1979 DORPS BLAD jaargang nr. 8 WEEKBLAD CASTENRAY Redaktie-adresCastelostraat Rabobank Oirlo; nr. 13-87-93.867 PAROCHIE-NIEUWS Nr. 9 2 maart 1979 Zondag; eerste zondag in de Veertigdagentijd Misdienaars Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: René Rambags - Mike Kleaven William Steeghs - Jan Vollenberg Johny Reijnders - Mark Donders 19-00 uur Jrd. Lei Heidens 8.00 uur Z.E.H. Pastoor Arts 10.00 uur Hoogmis Fam. van Kuyck-Verrijdt 8.00 uur overl. fam. v.d. Pasch-v.d. Homberg 8.00 uur Gerardus Smits 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Mart. Flinsenber v.w. bejaardenvereniging 8.00 uur Jacobus Heidens - Maria Schouten 19-00 uur Gerardus Smits i.B. Donderdagavond repetitie van Herenkoor om 20.00 uur. Wie komt het Herenkoor versterken??????? U bent van harte welkom!i i VASTENACTIE PROJEKT II Het projekt beoogt de vervanging van de reeds bestaande radiozender van de parochie Pekalongan. Pekalongan is een stad met ca. 115-000 inwoners aan de noordkust van Midden-Java. De plaats is voornamelijk bekend als vissershaven. De hele parochie omvat echter buiten de stad een gebied zo uitgestrekt als de hele provincie Limburg. Om de katholieken in een ze uitgestrekt gebied te kunnen bereiken en hen met raad en daad - ook op godsdienstig gebied - terzijde te kunnen staan is in 1968 °P initiatief van een groep jongeren een zender geïnstalleerd, die nog steeds functioneerd. Toen echter de amateur-zenders in het hele land sis paddestoelen uit de grond rezen, begon de regering maatregelen te treffen. Er wordt nu geëist dat amateur-zenders aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. iDe enthousiaste initiatiefnemers konden kiezen: of de zender uit de ether of voldoen aan deze richtlijnen- Als men voor het laatste kiest dan zal de apparatuur moeten worden aangepast, omdat er overgeschakeld dient te worden van 115 naar 220 volt.Daarvoor is inmiddels geld geleend, waardoor deze enthousiaste christenen diep in de schuld zitten. Nu komt daar nog het besluit van de regering bij de behuizing aan te passen, waardoor de zender werkelijk in gevaar is gebracht. Dat zou betekenen dat men per dag duizende mensen niet meer kan bereiken. Voor de mensen daar ter plaatse is hot een onmogelijkheid het geld bij elkaar te brengen. Zij hopen op steun van ons. i HE slums-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1