HE SSEfinS- DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Redaktic-adress Castolastraat 4 Rabobank Girlos nr. 13.07.93,067 ;r. G 23" februari 1979. AROCHIENIEUlüS "ichtste zondag_door_het_jaar_. misdienaarss William Stoegs on Dan Vollonberg Dohny Reynders on lYlark Donders Hoogmis Rone Duykors on Dos Holdons Zaterdag 19,OU uur Fom Gerets-Loencn Zondag s 0.00 uur Z.E.H. Pastoor Arts 10.00 uur Dora Willemssen-.ïiartens maandag 10.00 uur kind. mart. Ernonts Dinsdag 10.00 uur Dosephina Soykens-Collin Woensdag aswoensdag4 geboden vast on ^n_Q[]thoudingsdag G.00 uur Gezinsmis int. offeraars 19.00 uur Fam. Thielon-Thiulen-Smits Ondor deza dienstan gelegenheid om het askruisje to ontvangen. Donderdag 6.00 uur G. Smits Vrijdag s Eerste_vrijdaj_van_du_maendj__foest_van_H_._Hart u.dü uur Gort, Flinsenberg Zaterdag s 19.00 uur Drd. Lei Heidens VASTEIvfiCTIE; Projekt I Hot projokt beoogt de bouw' van enkele kerkjes op afgelegen plaatsen van hot ei landje Klein !<ai van hut bisdom Amboina. ilet kerkje, dot het dringendst vervangen moet worden is lange tijc! geloden gebouwd door de Limburgse pater Vliegen. Zijn naam staat hier nog steeds in hoge ere, omdat hij met financiële steun ervoor ge zorgd heeft, dat de monsen oen stukje grond konden kopen om op te verbouwen. 0e kerk is in de loop der jaren bouwvallig geworden en in 1974 stortte zij in. Van wat bamboe en bladeren hpbbenchb mensen pon afdak gebouwd, dat gebruikt wordt als "kerkje". Nadat verleden jaar een cholura-epidumie uitbrak en veel mensen stier-* ven, beloofden de mensen de kurk ta herbouwen. Dit was echter voor deze zeer arme mensen een onmogolijkc-i opgave. Al haast anderhalf jaar zijn ze met de ruwbouw be zig, maar er is dringend behoefte nodig aan oon vakman, die advies zal geven voor son betere constructie. Verder moeten zij financieel nog gehclpon worden met de kosten van hot dak en du inrichting.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1