I DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 8 WEEKBLAD 1979 Redaktie-adres: Rabobank Oirlo: Castalostraat 4 13.07.93.867 Nr6 9 februari 1979 AROCHIENIEUU/S Misienaars; Rene Rambags, fïlike Kleeven William Steegbs, Ban Volienberg Uitslag Batavieren-lilillemTell-Oirlo, kederlaantoernooi: le zestal 2e zestal 3e zestal 4e zestal 5e zestal 1313 pnt. 1255 pnt. 1179 pnt. 1Q27 pnt. 619 pnt. Hoogste schutter P. Kuypers 223 pnt. Ant. Kuypers 216 pnt. I Reynders 203 pnt. P. Smulders 132 pnt. G. legers 149 pnt. de 15 hoogste schutters behaalden 3166 pnt. Willem Tell le zestal 2e zestal 1326 pnt. 1190 pnt. 3e zestal 4e zestal 948 pnt. 216 pnt.(2 schutters! De 15 hoogste schutters behaalden 3023 pnt. met Th. Achten als hoogste schutter met 226 pnt. Zaterdag 10 febr. medstrijd Houtsmelvareri - Batavieren. .De zestalcommissie ver macht dat de schutters allemaal zoveel mogelijk meegaan. Als je niet meekunt laat het dan even aan een der leden van de commissie meten. Vertrek; 18.15 uur. Zaterdag 17 febr, onderlinge medstrijd. .Aanvang; 19,00 uur. I -at sanar IS- I Hoogmis Oohny Reynders, Mark Donders Zaterdag 19.00 uur Fam Tacken-Haegens Zondag 8.00 uur Z.E.H, Pastoor Arts 10.00 uur 'allen Classens an Petronella Rongen Maandag 8.00 uur Martin Flinsenberg Dinsdag 8.80 uur Hendrik Philipsen Woensdag 8.00 uur Gezinsmis int, offeraars Dondedag 8.00 uur Dora 'lillemsen- Hartens Vrijdag 0.00 uur Ovorl. Fam. Bmits-Friezen Zaterdag 19.00 uur Maria Dinghs-v.d, Deuken. J~j.B.S. DE -BATAVIERL6

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1