SBHBT P DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr. 8 WEEKBLAD 1979 1 f 1 Redaktie-admsCastelestraat 4 Robo-bank Oirlo: nr. 13.37,93.867 Nr. 5 2 februari 1979 AROCHIENIEUUJS Kerkberichtan; Vjjfdg zondag, door..hetjaar Heden vrijdag om 14.03 uur PI.huwolijksmis voor het bruidspaar Raynders-Emants. misdienaarsJohny Reynders - Mark Donders Roger Uleys - Tonnie Camps i Ron6 Duykers - Jos. Helddns Hoogmis Zaterdag Zondag filaandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag fflemisas 19.00 uur Uiillem Thielen, Lamber'dina Uleys, Certruda Linders on Piet Thiolen 0.0G uur '2.E.H. Pastoer Arts 10.00 uur Jan Reynders 3.GD uur Mart. Emonts 3.00 uur Ouorl. fan. L.Gaurts-Linders 0.00 uur Gozinsmis int. offeraars 0,00 uur Fan, Thialun-Thiülnn-Smits 14.00 uur PI. H.fïlis t.g.v. 25-jarig huwelijksfeest Foni.Vollenberg- Seykons. 19,00 uur Fam.Tacken-Haagons- ffledische filissic Actie. Deze instelling werkt samen met andere organisaties om de gezondheidszorg te ver beteren. Daarom wordt in hot weckend van 3 on 4 februari in onze parochie een kerkdeurcollccte gehouden. EDFDFLIMGLAGERC SCHOOI Op vrijdagmidd g 9 februari a.s. staat er voor het nnderwijsteam van de lagere school een studiemiddag op het programma. Deze staat in hot token van het muziek onderwijs op'do Idgera school. In verbond hiermee id er voor de kindoren 's middags geen 'school. - Op donderdag 0 maart a.s. wordt oen al ;emono ouderavond gehouden. Deze avond is bestemd voor allo ouders die nu of in ie nabije toekomst kinderen op dc kleuter- of lagere school hebbon, Hoer bijzondorhsden over deze bijeenkomst volgen nog. Wellicht kunt u deze datum reads vrijhouden. Leerkrachten Lagere School. Ia ïsl t i\

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1