JE SSHF1I1S- DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Redaktie-adresCastelostraat k Rabobank Oirlonr. 1387 93->867 Nr. k 26 januari 1979 PAROCHIE-NIEUWS Vierde zondag door het jaar Misdienaars: René Duykers - Jos Heidens René Rambags - Mike Kleeven Hoogmis: William Steeghs - Jan Vollenberg Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag 19.00 uur 8.00 uur 10.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 19.00 uur Theo Jacobs Bernard Vullings-v.d. Broek Dora Willemssen-Martens Martinus Flinsenbergh Herman Dinghs Gezinsmis int. offeraars Jan Willems Z.E.Ho Pastoor Arts Jrd. Willem Thielen - Lamberdina Weijs Gertr. Linders en Piet Thielen S.J.W.C. K.J.B. Bengeltjes Woensdag 30 jan. a.s. club van 18.30 - 20.30 uur Poetsbeurt: Irene Vollenberg - Gertie Geerets P.S. Logboek. Rakkers Clufa 29 januari a.s. van half 8 tot half 10 We gaan knutselen met kurk en kralen Poetsbeurt: Yvonne Reijnders - Trudy Steeghs - Joëlle Derx. Tijdverdrijvers A.s. zaterdag 27 jan. Geen tijdverdrijven A.s. zondag 28 jan. Tijdverdrijven o.l.v. Mevr. Steeghs, Lollebeekweg 16 Mevr. Stiphout, Lollebeekweg 19 Zaterdag: 3 febr. Prinsenbal Zondag febr. ti jdverdri jven olv. mevr. Donders, Lollebeekweg 35 mevr. Weijs, Horsterweg '+5a

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1