DORPS BLAD jaargang nr. 8 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1979 Redaktie-adresCastelostraat k Rabobank Oirlo nr. 13»87«93«867 Nr. 3 19 januari 1979 PAROCHIE-NIEUWS Derde zondag door het jaar Misdienaars: William Steeghs - Jan Vollenberg Johny Reynders - Mark Donders Hoogmis: Roger Weys - Tonny Camps Zaterdag: 19.00 uur MartSmonts v.w. Handboogschutterij De Batavieren Zondag 8.00 uur Bernard Vullings-v.d. Broek 10.00 uur Hoogmis Leonard Peters-Spreeuwenberg Maandag: 8.00 uur jrd. Willem Thielen, Lamb. Weijs, Gertruda Linders, Piet Thielen Dinsdag: 8.00 uur Herman Dinghs V/oensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Z.E.H. Pastoor Arts Vrijdag: 8.00 uur Jan Willems Zaterdag: 19.00 uur Theo Jacobs Dankbetuiging Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, tijdens ziekte en begrafenis van onze Pastoor J. Arts. Speciaal dank aan koster M. Kuypers en het Dames- en Herenkoor voor de keurige verzorging van de uitvaartdienst. Moge Pastoor J. Arts ons in herinnering blijven als een. vriend en goede parochie-herder. Laten wij hem in ons gebed, waarin hij zelf zoveel kracht vond, niet vergeten, zoals hij nooit anderen vergeten heeft, Namens: Fam. Arts Maria Hulsen Kerkbestuur Castenray. ai ssinns

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1