L. D DORPS BLAD VOOR CASTENRAY 1979 V jaargang nr. 8 WEEKBLAD Redaktie-adres Castelostraat 4 Rabo-bank Oirlo: rek.nr. 13.87.93.067 Nr. 1 5 januari 1979 PAROCHIE-NIEUWS 2EED2S££[)2_2£E_!jS£!i:Ei Orie Koningen misdienaars; Hoogmis Zaterdag Zondag maandag s Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag' Zaterdag s William Stoeghs - Oan Vollenberg Oohny Reynders - fflark Donders René Rambags - Mike Kleeven 15.Oü 0.00 1Ü.Ü0 0.00 0.00 8.00 19.00 Q.Ü0 8.00 uur uur uur uur uur uur uur uur uur 3rd. J'an Swinkels Dora UJillsmsen—Martens OanHouiuen - Piet Philipsen Huberdina Strijbos-Kemmelings overl.' fam. van Kuyck-Verrijdt Gezinsmis int. offeraars H.ITiis 80-jarige Oanrd, Wilh. an Lamberdina Friesen MartEmonts 15.Ü0 uur Fam. Cremers- ismans. \j. o. a.s. Woensdag 10 jan. feestavond L.L.T.0.-L.I/.D. Iedereen krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 17 Januari geeft de Hr. Tjen een lezing over acupunctuur. AIYIESK00R Zaterdag Ora. 19.00 uur avondmis zingen voor do Fam. Swinkels- v. Gerven. maandag repetiti-e. Aanvang: -20.00 uur. Voor al uw DAK-, ZINK' cn LCODwerkzaamheden naar DAKDEKKCRSOEORIOF 3. 't JONG Nussaleinstraat 26, Horst - America Tel. 04764 - 014 -HE sQEinns-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1979 | | pagina 1