-BE SQNflflS- DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adresCastc-lostraot 4 Rabo-bank Oirlo: rok.nr. 13.87.93.067 Or. 52 29 dec. 197G msmsmmmm EN_IGE_ EN ALGOIENE^ KENNISGEVING "In Uw licht zullen wij het Licht zien" Op hot feest van de Geboorte van onze Heer nam God van ons weg Doseph Antonius Hendrikus Arts Zijn Priestor, om hem to geven, wat Hij door ham anderen had geschonken, geluk, vrede, licht en vreugde. Pater 3oos Arts werd geboren to Vonray, 19 mei 1916, logde zijn kloostergelofte af in de Congregatie van van de missionarissen van het Heilig Hart op 21 sep tember 1936, word priester gewijd 10 augustus 1941 en was sinds 1970 pastoor van Castonray. Castenray, 25 december 197c Familie Arts Corr. adres? lïl. Arts-van UJoerkum Hagelwog 19, üenray De missionarissen van het Heilig Hart Corr. adres; Ad. Oacobs IViSC Geldersestraat 39 Sittard. Het Kerkbestuur St. lilatthiasparochie Castenray lïlaria Hulsen Horstorweg 57 Castenray vi:n,ni|i arsa.:: TTTiT.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1