[IE V3H15- VOOR DORPS BLAD jaargang nr.7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Rabobank Oirlo nr. 13«87»93»867 Nr50 15 december 1978 I AROCHIE-NIEU0S Derde zondag v.,d. Advent Misdienaars: René Duykers - Jos Heidens René Rambags - Mike Kleeven Roger Weijs - Tonnie Camps Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur over1o fam. Luyckx-Maes 8.00 uur int. fam. Classens-Ewals 10.00 uur jrd. Jacobus Wisraans-Cleven 8.00 uur ovcrl. fam. v. Kuyck-Verriet 8.00 uur Martinus Emonts 19.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Kerstmis 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 19.30 uur Boeteviering als voorbereiding op Kerstmis 8.00 uur Leonard Geurts - Wilhelmins Linders 8.00 uur Geert Classens 19.00 uur Martinus Emonts vwfamilie N.B. dinsdag en woensdag boeteviering. Dinsdagavond_om_zcven_uur Woensdagavond om half acht i.v.m. de avond der L.V.B. D AMESKOOR Maandag en donderdagavond repetitie; telkens om 20.00 uur D ANK S i Aan alle inwoners va.n_Castonray Met plichtsgevoelens en vol dankbaarheid wil ik mij, door middel van de Schans om zodoende eenieder te bereiken, richten tot de hele gemeen schap van Castenray. U Zr.E.H. Pastoor; Kerkbestuur; Dorpsraad; Dames- en Herenkoor; Fanfare verder alle verenigingen en alle inwoners van onze gemeenschap. U allen, ook die maar op enigerlei wijze er qan hebt meegewerkt om dit afscheids feest zo fantastisch te doen slagen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1