f?, Q L.v.b. VOOR DORPS BLAD jaargang nr 7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adresCastelostraat 4 Rabobank Oirlo nr. 13.87.93.867 Nr. 48 1 december 1978 AROCHIE-NIEUWS Eerste zondag van de Advent Misdienaars: Renê Rambags - Mike Kleeven William Steeghs - Jan Vollenberg Renê Duykers - Jos Heidens Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 'ORPSRAAD 19.00 uur Jan Swinkels 8.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur jrd. Piet en Pejrronella Philipsen Tevens dienst uit dankbaarheid bij gelegenheid van het afscheid van de heer M. Kuypers, als officieel koster van onze kerk. Eerste zendag van de maand: bijz. collecte voor onze eigen kerk. 8.00 uur Ter ere v.d. H. Antonius P. 8.00 uur overl. fam. Duykers-Rambags H. Nicolaas 8.00 uur Gezinsmis int.offeraars 8.00 uur Geert Classens Onbevlekte Ontvangenis v. Maria 8.00 uur Martinus Emonts 19.00 uur jrd. overl. fam. Gellings-Verboeven. Riolering Maandag A dec. komt wethouder Loonen naar Castenray. De bedoeling is, dat op die avond de werkzaamheden van de aan te leggen riolering worden uiteen gezet. Enkele deskundigen zullen de wethouder vergezellen om een zo volle dig mogelijk uitleg van de werkzaamheden te verstrekken. Wij hopen, dat het niet alleen bij uitleg blijft, maar dat er ook spoedig met de aanleg wordt begonnen. Van gemeentezijde is ons medegedeeld, dat op de voorlich- tipg6avond de datum zal worden bekend gemaakt, waarop met de uitvoering wordt begonnen. De Dorpsraad verwacht, dat alle belanghebbenden op mandag 4 dec. a.s. om 19.30 uur in het gemeenschapshuis aanwezig zullen zijn. A.s. donderdag 7 dec. 2e les in de Biologische school te Horst. Aanvang 19.30 uur. -HE snufins-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1