IS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEFKBLAD 1978 Redaktie-adresCastelostraat Bankreknr. 13«87.93«867 Rabo Oirlo Nr. 46 17 november 1978 PAROCHIENIEUWS 33e zondag door het jaar Misdienaars: William Steeghs - Jan Vollenberg Johny Reijnders - Mark Donders Renê Rambags - Mike Kleeven Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: DAMESKOOR 19.00 uur Ja-oba Dinghs - v.d. Beuken 8.00 uur Henk Wolters 10o00 uur jrd. Harrie v. Kuyck 8.00 uur jrd. Martinus Philipsen Opdracht van Maria in de tempel 87ÖÖ~üür~óverI. ,am. Tleïen-Tielen-Smits H. Cecilia 87ÖÖ~üür~Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Geert Classens 8.00 uur Dora Willemssen-Martens v.w. Bejjardenver 19.00 uur Petronella Janniskens-Smits Maandagavond repetitie; aanvang 20.00 uur, L.V.B. Biologische School De datum voor deze cursus staat definitief vast en wel 30 nov., 7 dec., 18 januari en 1 februari a.s. 1e les: kamerplantenverzorging en hyd.ro-cultuur door P. Ewals 2e les: onderhoud tuin; o.a. aanleggen, snoeien en het een en ander over de heidetuin door L. v.d. Goor. 3e les: film o.a. natuur kwis oude ambachten door Th. Wijnhoven. 4e les: alternatief. Onkosten zijn 2,50 per les, i.v.m. het huren van een leslokaal. De lessen zijn in de Biologische School te Horst van half 8 tot half 11 Bij goed weer gaan we met de fiets en anders met auto's of met de bus. Opgeven voor 26 nov. bij mevr. Stiphout. COLLECTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN De opbrengst van de collecte voor de Geestelijk gehandicapten heeft opge bracht 4551 Namens de Oudervereniging "Set Zorgenkind" (afd. Venray) aan allen hartelijk dank. 1 -11 sanfir

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1