-[IE SSHfUS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redactie-adres: Castelostraat A Nr. AA Bankreknr. 13.87.93.867 3 november 1978 Rabobank Oirlo PAROCHIE-NIEUWS Hoogfeest van Allerheiligen Misdienaars: Johny Reijnders - Mark Donders Roger Weijs - Tonnie Camps Hoogmis: William Steeghs - Jan Vollenberg Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Seijkens-Wismans Zondag: 8.00 uur Jos Willemsse jrd. 10.00 uur jrd. P. Ewals-Rambags 15.00 uur Allerzielenherdenking en processie naar het kerkhof Maandag: Allerzielen ~H7ÖÖ~üür"overl. fam. Tielen-Tielen-Smits Dinsdag: H. Willibrord patr« Ned. Kerkprovincie 8.00 uur Josephina Seijkens-Collin WoeiHiag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 1A.OO uur PI. Huwelijksdienst Bruidspaar v. Kimrnenade-Duykers Donderdag: 8.00 uur overl. Peter Strijbos-Baltussen en Gerard Baltussen Vrijdag: 8.00 uur jrd. Pastoor Verheggen Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. v. Kimmenade-Duyk *s N.B. Wilt u denken aan het onderhoud der graven. DAMESKOOR Zaterdag om 19.00 uur avondmis zingen vanwege het feest van Allerheiligen Zondagmiddag om 15.00 uur Allerzielendienst zingen Maandag repetitie; aanvang 20.00 uur Woensdag Ou. lA.OO uur huwelijksmis zingen voor het bruidspaar v. Kimrnenade-Duykers FANFARE DORPSKL HIK We willen de musicerende leden vriendelijk verzoeken zo spoedig mogelijk de contributie over 1978 (vanaf aug.) te voldoen, voor zover dit nog niet gebeurd is. Gaarne overmaken op rekeningnr. 13.87.06.158 Rabobank Oirlo t.n.v. "Fanfare Dorpsklank" Horsterweg 43a Castenray onder vermelding fan "Contributie 1978". U kunt het bedrag ook rechtstreeks voldoen bij penning meester Piet Emonts. Zaterdag 25 november: Concert in samenwerking met Fanfare "St. Catharina" uit Leunen - Veulen - Heide. j

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1