-Ill SIH1S- VOOR DORPS BLAD jaargang nr 7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Rabobank Oirlo. nr. 13.87.93.867 Nr. 42 20 oktober 1978 PAROCHIE-NIEUWS Zondag Wereldmissiedag lisdienaars: Roger Weijs en Tonnie Camps René Duykers en Jos Heidens Johny Reijnders en Mark Donders Hoogmis: Zqterdag: Zondag Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: L.V.B, 18.45 uur Rozenkransgebed 19.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken 8.00 uur Voor een zieke (K.) 10.00 uur Petronella Jenniskens-Smits Vandaag wereldmissiedag. Bijzondere collecte voor het missiewerk. 8.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits 8.00 uur Jan Reijnders 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Dora Willemssen-Martens 8.00 uur jrd. Matthias Dinghs-Arts 18.45 uur Rozenkransgebed 19.00 uur Jan Swinkels Discussie-avond agrarische vrouw. Degenen die zich hiervoor hebben opge geven, willen die om half 8 klaar staan; jullie worden met auto's thuis opgehaald. Opgeven kan nog tot 20 oktbij de secretaresse. FANFARE DORPSKLANK Aan de Muziekschool te Venray slaagde met sopraan-saxofoon voor het Hafa A-diploma met lof Mevr. R. Strijbos-v. Wetten. Gaarne willen we haar fe liciteren met deze prachtige prestatie, die slechts geleverd kon worden met veel persoonlijke inzet en vasthoudendheid. We hopen dat nog veel van onze leden dit voorbeeld zullen volgen, zodat de opgaande lijn in onze prestaties gecontinueerd kan worden. Vanavond is er weer gezamenlijke repetitie in het Gemeenschapshuis. Hopelijk hoeft dit keer niemand verstek te laten gaan en is ook iedereen op tijd aanwezig. Aanvang 19»30 uur wil zeggen, dat dan ook werkelijk met repe teren begonnen moet kunnen worden. Zaterdag 21 oktober (morgen) is er Gemeentelijk Muziektoernooi te Yssel- steyn. Hieraan nemen deel de muziekkorpsen uit onze eigen gemeente en het loont beslist de moeite om de daar ten gehore gebrachte muziekstukken te gaan beluisteren. Dinsdag 14 nov. Bestuursvergadering bij W. v.Rensch. Aanvang 20.00 uur.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1