-BE S3EBBS- VOOR DORPS BLAD jaargang nr.7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Banknr. 13.87.93-867 Rabobank Oirlo Nr. 41 13 oktober 1978 PAROCHIE-NIEUWS ^oor Jaar Misdienaars: William Steeghs - Jan Vollenberg Hoogmis René Rambags - Mike Kleeven Zaterdag: 18.45 uur Roze nkr ansgeb e d 19.00 uur overl. fam. Reijnders-Weijs-Heldens Zondag: 8.00 uur Ter ere v.d. H. Gerardus (C.) 10.00 uur Geert Classens Maandag: 8.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits Dinsdag: 8.00 uur Josephina Seijkens-Collin Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Martin Dinghs Vrijdag: 8.00 uur Dora Willemssen-l'.artens Zaterdag: 18.45 uur Rozenkransgebed 19.00 uur Jacoba Dinghs-v-d- Beuken OUDERS ATTENTIE S2 Er is baldadigheid gekonstateerd bij de basis- en kleuterschool o.a. met vuilniszakken, t besmeuren van ramen, brievenbussen.e°d«j. Ouders wilt u uw kinderen hierop wijzen en er mede op toezien dat dergelijke dingen in de toekomst niet meer voorkomen. Bij voorbaat dank voor uv/ medewerking. De Ouder commissie. K.J.B. Grasklokjes A.s. maandag 16 oktober is er weer club voor jullie van 18.30 - 20.30 uur. Bengeltjes A.s. dinsdag 17 oktober is er club van 18.00 - 20.00 uur. Trek wat oudere kleren aan want we gaan verven. Poetsbeurt: Gertie Geerets Irene Vollenberg Marijke Camps: logboek.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1