-[IE S3HH1S- 4 VOOR DORPS BLAD jaargang nr. 7 WEEKBLAÜ L CASTENRAY 1978 Rodaktie-adress Castelostreat 4 Rabo-bank Oirlo: nr. 13.87.93.867 Mr. 40 6 oktober 1378 PAROCHIE-MEL! U1S 27e zondag door bot_jaar misdienaars: René Duykers - Hos Heidens Rcné Rambags - lïlike Cloven Hoogmis Roger 'JJbys - Tonnie Camps Zaterdag 18.45 Rozenkransgebed 19,00 uur Onn Sr:inkals Zondag 8.00 uur Truus Smits-Oansson 10.00 uur Overl. familie fflaandag 8.0IJ uur Ovorl, fam. Ticlun-Tielon-Smits Dinsdag 8.00 uur Oosophina Seykens-Collin UJoensdag B.00 uur Gozinsmis int. offeraars 19,15 uur bovendo en ovorl, lodon van do L .\l .0(bi jzonder Oacoba Dinghs-v.d. Bei n, dis dit werkjaar is overleden) Donderdag 8.-Jd uur V/oor oen zieko(K.) Vrijdag 8.00 tiur 'Dora !Uillemssen--..lnrtens 14.30 uur PI. ruuielijksdionst bruidspaar Handrix-Smits Zaterdag s 18.45 Rozenkrarsgcbed 19.00 uur ovorl. fam. Reynders-Joys-Holdons P.O.: Donkt u .- an 't Rozenkransgebed.zaterdagavond om 13.45 uur. KERKELI0K ZAEIGKODR In hot weekend hebben we uw welwillende aandacht gevraagd voor ons zangkoor, We willen er, neg even de aandacht op vestigen. U bent van harte wolkom als lid! Geef u nu op, dan kunt u nog volop moe oefenen vod het Kerstfeest. U kunt zich opgeven bij loden van het Kerkbestuur of directie en leden van het zangkoor. -V

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1