-HE SSHFlflS- DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Red aktie-adres: Rabo-bank Oirlo Castolastraat 4 nr. 13,37.63,G67 Nr. 39 29 september 1973 PAROCHIE-NIEUWE 26e_zondag_door_het_jaar Misdienaars: dahny Reynders - Mark Danders Roger Uleys - Tonie Camps Hoogmis Ulilliam Stoeghs - dan Volleitborg Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag \Ivi jdag Zat rdag 19,00 uur Hubnrdina Strijbos-K mmelings 8.00 uur dacoba Dinghs-v.d. Ooukon 10.00 uur Geert Classens Eorsto zondag van do maan;': collecte voor onze eigen kerk Kerkdeurcollecte voer de Ned. i.ierstichting 8.00 uur everl. fam. Tielen-Ticlen-Smits i 8.00 uur Martin Dinghs H. Eranciscus wan Assië 8.00 uur Gezinsmis inb. offeraars 8,00 uur jrd. Peter 3ohStrijbos Eerste vrijdag: H. Hart 8.00 uur Dora Willemsson-I..arteris 14.00 uur P.l, Huwelijksmis tot int. Bruidspaar Wilms-UJismans 18.45 uur Rozenkransgebed 19.00 uur dan Swinkels -3. T E KOOP Diverse heiplanten G. Collin, tel. 784 S.d.UJ. CASTENRAY - 5e Bengeltjes. Woensdag 4 okt, a.s. is er club voer jullie van 10.30 - 20.30 uur. Trek wat oudere kleren aan, want we gaan kleien. UJe hopen, dat de lc- clubavond jullie goed bevallen is en we wensen jullie een prettig clubjaar toe.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1