DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1978 1 Redaktie-adresCastelostraat 4 Rabn-bank Oirlosnr. 13.87.93.367 r r. 37 15 september 1978 PAROCHIE-NIEUUIS 24e zondag door het jaar Misdienaars; Roger ll'eys - Tomio Camps Rene Duykers - Dos Heidens Hoogmis Johriy Reynders - lïlark Donders Zaterdag Zondag fflaandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag DAMESKOOR 19.0.' uur Jan Suiinkels 8.00 uur Genezing zieks(ü.) 10.00 uur jrd. atthias Drabbels 8,00 uur Tnr ere van 0.L, Vrouw (G.) 8,00 uur Martin Dinghs 8.00 uur Gezinsmis int, offeraars Feest H.Mattheus Apnstel-Evnngnlist 8,00 uur Dora tllillemssen- lartens 8.00 uur ov/erl. fan. Tielen-Tielen-Smits 19.00 uur Uit dankbaarheid t.s.v. O.L. Vrouw (P.) Vrijdag(vandaag)om 14.00 uur huwelijksmis zingen voor het bruidspaar Swinkels- Cremers Maandag repetitie aanvang 20.00 uur. L.V.B. In de week van 10 - 24 sopt. wordt eart rondgang gehouden voor het Prinses Beatrix Fonds. De opbrengst hiervan is bestemd voor do hulpverlening aan poliopatienten spastici, lijders aan multiple sclerose., spina bifida, spierdystrofie en andere spierziekten, maar ook voor onderzoek, dat nodig is om deze ziekten te voorkomen, speciale zwembaden, vakantiekampen, vorvnormiddulunwoningaanpassing enz. De landelijke collecte is daarbij onmisbaar. Laat uw kans niet voorbij gaan om onze geheandicapten te helpen. -v£±t- k -ut satans

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1