-[IE SBÜ1HS. DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adros Rabobank Oirlo: Castelostraat 4 nr. 13.07.93.867 Kr. 36 8 sept. 1978 PAROCHIE-NIEUlliS 23e_2ondag_do°r- het jaar Misdienaars: Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag s Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag William Steegs - Dan Vollenborn Dohny Reynders - i.iark Donders René Rambags - Mike Cleven 19.00 uur Maria Dinghs - v.d. Deuken 8.00 uur jrd. overl. fam. Danssen-Emorits 10.00 uur jrd. Leonard Classens-Hendriks-Voermans 8.ÜG-uur Bijz. Int.(G.) 8.00 uur jrd, overl. ouders van Kuyck-Verriet 8,00 uur Gezinsmis int. offeraars Kruisverheffing 8.OU uur Maria Dinghs-v.d. Seuken(vw fam Strijbos) Feest O.L. Vrouw van Smarten 8.00 uur Ter ere G.L. Vrouw v.d. Vredo(G.) 14.00 uur PI. Huwl.dienst Bruidspaar Swinkels-Cremers 19,00 jur Dan Swinkels GELEZEN IN DE KNUPPEL VAN OCTOBER 1949 Gemengd Nieuws Verleden Zondag werd er nier gelegenheid gegeven om te tekenen op de lijsten van de Uno-protest-actie, welke actie geleid u/ordt door de bekende radiopater Henri de Greve. Deze actie wordt gevoerd ter verdediging van de mensenrechten. De mensen verdrongen elkaar om het eerst aan de beurt te zijn, dus wel een bewijs dat men in Castenray met deze actie ingenomen is. Dezer dagen is men begonnen met de bouw van de nieuwe school. Deze komt te liggen aan de weg Castenray-Oirlo. Het terrein van de Wed, Friesen was hiervoor uigezocht. Het zoontje van dekoster viol vorigo weck in de regenput waar nogal wat water in stond. Door spoodig ingrijpen werd hij van eon wisse dood gered, In de buurt van Smids-Dan had ook nog een ongeluk plaats. Met oen flinke vaart zijn daar de kleermaker en Sjang Classens tegen elkaar ge fietst. Beide fietsen moesson het ontgelden, want de sturen on do lampen werden in elkaar gedrukt. Eerstgenoemde heeft ook nog onn dag met een dikke kop gelopen. (Noot van de Redactie) Hoe laat is dat gebeurd?

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1