DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEFKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adres: Castelostraat b Rabobank Oirlo: nr. 13.87.93-867 Nr. 35 1 september 1978 PAROCHIE-NIEUWS 22e zondag door het jaar Misdienaars: René Duykers - Jos Heidens René Kambags - Mike Kleeven Hoogmis: Roger Weijs en Tonnie Camps Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19-00 uur overl. farn. Reijnders-Weijs-Heldens 8.00 uur int. fam. Smits-Friezen 10.00 uur int. Paus Johannes Paulus I Vandaag eerste zondag van de maand: bijzondere collecte voor onze eigen kerk. o.00 uur Ter ere v. O.L. Vrouw 8.00 uur Martin Dinghs 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Josephina Seijkens-Collin Feest v. Maria Geboorte 8.00 uur bijz. int. (G.) 19-00 uur Maria Dinghs-v.d. Beuken P.S. Zondag wordt de Hoogmis opgedragen voor Paus Johannes Paulus I L.V.B. I.v.m. de klasse-ouderavond is de jaarvergadering niet op 1'+, maar op 13 september a.s. Week van k - 8 septhuis aan huis collecte ziekentiidium. 5 sept. sporten 7 septMacramê cursus VOLKSDANSEN BEJAARDEN Nu de vakantie weer voorbij is beginnen we weer met dansen en wel op dinsdag 5 september a.s. 2 uur in het patronaat. Nieuwe leden ouder dan 60 jaar kunnen nu het beste beginnen omdat het programma toch van voren af aan begint, dus makkelijk te leren. U kunt 't best eens komen kijken, een kopje koffie toe dan kunt u nog doen en laten wat u wilt Het bestuur. -HE sBEflns

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1