DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redaktie-adres: Castelostraat Nr. 3^ Rabobank Oirlo: nr13.87.93-867 25 augustus 1978 PAROCHIE-NIEUWS Miva-zondag Misdienaars: Hoogmiss Zaterdag: Zondag: Maandags Dinddag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Johny Reijnders - Mark Donders Roger Weijs - Tonnie Camps William Steeghs - Jan Vollenberg 19-00 uur Maria Dinghs- v.d. Beuken 8.00 uur overl. fam. Emonts-Geurts 10.00 uur Harrie van Kuyck Tijdens deze difensten is er collecte voor de Miva (Missieverkeersmiddelen actie) Gaarne van harte aanbevolen. 10.00 uur Uit dankbaarheid (^5-j. huwelijk) 10.00 uur Jan Reijnders 10.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl. fatal Strijbos-Strijbos Eerste Vrijdag: H. Hart 8.00 uur T.e.v. O.L. Vrouw uit 1^.00 uur PL. Huwelijksdienst t. v.d. Elzen-Jacobs 19.00 uur overl. fam. Reijnders-V/eijs-Heldens dankbaarheid K .i.v. Bruidspaar N.B. Maandag, dinsdag en woensdag zijn de diensten om 10.00 uur vanwege de kermis. MEDEDELINGEN LAGERE SCHOOL Ouderavonden De klasse-ouderavonden zijn voor dit schooljaar vastgesteld op de volgende data: Klas 1: 6 sept. klas -6; 7 sept. i klas 2/3 11 sept. klas k-5'. 1A sept. We beginnen telkens om 20.00 uur in de lagere school.- Wij nodigen u bij deze uit tot het bijwonen van deze avonden. Schooltandarts Deze week hebt u uw kind weer kunnen opgeven voor de schooltandarts. Dit betrof dan de kinderen die er nog niet bij waren aangesloten, dus in het bijzonder de nèeuwe eerste klassers. Bij deze willen wij er nog eens op attenderen, dat'^wilt het lidmaatschap. tussShtijds opzeggen, dit uiterlijk, maanden voor' het begin van het nieuwe schooljaar moot gebeuren. ai ssiais-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1