J r Y DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 J Redaktie-adresCastelostraat k Nr. 33 Rabo-bank, Oirlo; 13.87.93-867 18 augustus 1978 PAROCHIE-NIEUWS Feest Maria Hemelopneming Misdienaars: René Rambags - Mike Kleeven William Steeghs - Jan Vollenberg Hoogmis: René Duykers - Jos Heidens Zaterdag: 19.00 uur Jan Swinkels Zondag: 8.00 uur Bijz. int. fam. Classens 10.00 uur jrd. Truus Kuypers Maandag: 8.00 uur Martin Dinghs Dinsd,ag: 8.00 uur jrd. Petronella Friezen V/oensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: Feest H. Bartnolomeus Apostel 8.00 uur jrd. Mart Dinghs-Cox Vrijdag: 8.00 uur overl. fam. v.d. Sterren-Jenniskens Zaterdag: 19.00 uur Maria Dinghs- v.d. Beuken N.B. Zondag 20 aug. om 15-00 uur in Tienray plechtig lof en processie, geleid door Mgr. Gijsen. L.V.B. Macramé- cursus'; Denken jullie aan opgave tot uiterlijk zondagavond 20 augustus a.s. MEDEDELING KLEUTERSCHOOL De schooltijden zijn onveranderd; 's morgens 9.00 - 11.50 uur 's middags 13-30 - 15-^0 uur s woensdags 9-00 - 12.00 uur Vakantie-rooster herfstvakantie kerstvakantie carnaval paasvakantie koninginnedag Hemelvaart Pinksteren St. Nicolaas zomervakantie kermis '79 16 fe/m 20 oktober 25 dec t/m 5 jan. 26 t/m 28 febr. Ik t/m 20 april 30 april 2'i en 25 mei k t/m 6 juni 6 dec 2 juli t/m 10 aug. 27 en 28 aug. schoolreis basisschool -it ssnfins- 4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1