IS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 PAROCHIE-NIEUWS Ü2_S;2Dd29_d22E_bSi_jSS£ lYlisdionaars s Roger Weys - Tonnie Camps Renó Duykers - 3os Heidens [7 Voor al uw DAK-, ZINK- en LOOOwerkzaamhudun naar Dakdekkersbodrijf 3. 't Oong van Goghstraat 22' Horst Tel. 047119 - 4107 DAMESKOOR Zaterdag orn 19.00 uur auondmis zingen. Maandag repetitie, aanvang 20.00 uur. Vrijdag 10 augustus om 14.00 uur huwclijksm-is zingen uoor het bruispaar Theunissen-Vollenberg. -ai saiai t •Redaktie-adresCastolostraat 4 Rabo-bankOirlc: 13.07.J3.867 Nr. 32 11 augustus Hoogmis 3ohny Reynders - hark Donders Zaterdag 19.00 uur Dijz. int. fam. Arts-Heidens Zondag O.ÜÜ uur Mar^a Dingfrs - u.d. Dcukgnj 10.00 uur jrd. Hendr. v.d. Pasch-u.d. Pasch Maandag 8.00 uur Oosephina Seykens-Collin Dinsdag G.ÜÜ uur ouorl. fam. Willems Woensdag 0.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag 0.00 uur ouerl, fam, 3ac, Geurts-Pouuiels Vrijdag t 8.00 uur ov/arl. fam Verhoeven-Hoeben 14.00 uur PI. Huwelijksmis int. v, bruidspaar Thounissen-Vollonborg Zaterdag s 19.00 uur Jan. Swinkels

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1