-BE S3HB1S- DORPS BLAD jaargang nr 7 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adresCastelostraat 4 Rabo-bank, Oirlo: 13.37,93.867 Nr. 31 4 augustus 1970. PAROCHIE-NIEUWS 18 b zondag door het jaar lïlisdienaars: William Steoghs - Oan Volienberg Dohny Reynders - Mark Donders Hoogmis René Rambags - Mike Cloven Zaterdag 19.00 uur Oacoba Dinghs - v.d, Deuken Zondag O.UÜ uur Maria Dinghs - v.d. Deuken 10,00 uur overl, fnm. G. ujcys - v. lipzig Eerste zondag van dc maand: bijzondere eollecte voor onze eigen kerk. Maandag 8.00 uur Martin Dinghs Dinsdag s 0,00 uur Uit dankbaarheid(W. Woensdag 0,00 uur Gezinsmis int, offeraars Donderdag H. Laurentius 0,00 uur overl. fam. Kemmelings-Friezen Vrijdag s 0.00 uur overl. fam Verhouvan-Hoebem Zaterdag s 19,00 uur Oijz. int. fam. Arts-Heidens. L.R.V. DE EENDRACHT Uitsalgen ponyconcours SevDnum_ 4-tal: 6e prijs Anita Seykens behaalde mat het springen een 0e prijs. Uitslagön ponycnncours_Wellerlooi Bij het individueel dressuur behaalde: Annolies Classens een le prijs Dolanda Luyckx een 4e prijs. Bij de ponyspelen behaalde Marloes Philipscp ecp le prijs. Volgende lueek donderdag is DE VOLEIMDAMSE VISBOER meer op de normale tijd op het dorpsplein

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1