jJAAjs^L>S^L\Jj \7'.\ A -"I C* rl 1 1VV M r' J J Ju DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 ff Redactie-adres; Castelostraat 4 Mr, 3G Rabo-bank, Oirlo; 13.07.93.067 28 juli 197G PAROCHIE-NIEUUiS 17e_zgndag_door_het_jaar misdienaars; René Duykers - dos Heidens René Rambags - Mike Cleuen Roger lüeys - Tonnie Camps 19.00 uur dan Suiinkels 8.00 uur Uit dankbaarheid (fam, lil. Classens) 10.00 uur ouerl. fam. Tialen-Tielan-Smits 0.00 uur dosephina Seykens-Collin H. Alfonsus 0.U0 uur ouerl. fam. IYI.Dinghs-ud. 8euken(u.w. fam. Faulhaber) 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Ouerl. fam. Tiolen-Tielen-Smits £s£si£_y£±j£!2i)i._!i!*._Ü2£ï 0,00 uur ouerl.. fam. Verhoeucn-llosben 19.00 uur Paria Dinghs -u.d.. Beuken. Do laatste tijd zijn«enkele uernie- lingen aangericht aan de déken.u.d. magazijnen u.d. L.L.T.U, lUij uerzoaken bij deze uriondelijk, dat de betreffende ouders or op toe zien, dat de kindoren doze plaats niet gebruiken als speelplaats. L.L.T.D. Castenray Asrnopak Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag -ai sanaas- r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1