[3 H F1 n T7" X DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redaktie-adresCastelostraat 4 8ankrek.nr. 13.07.03.867 Mr. 29 21 juli 1970 PAROCHIENIEUWE 16e zondag door hgt_jaar misdienaars Hoogmis Zaterdag 19.00 uur ouerl. fam. Reyndors- .eys-Helduns zondag B.00 uur uacoba Dinghs-u.d. Beuken 10.00 uur Oosephina Seykons-Collin Zaterdag 10.00 uur Oari Swinkels. L.R.V. De EENDRACHT Op woensdag 26 juli is het uitstapje naar üuindigt waar "de dag uan het paard" gehouden zal worden. Het is de bedoeling 's morgens om 9.00 uur ta uertrekken met de bus uanaf het dorpsplein. Het is misschien raadzaam om uoor ouerdag brood mee te nemen, hoewol dat daar ook wel uorkrijgbaar is. Op de terugweg gaan we ergens aan om euentueel wat te eten op eigen kosten. Zorg uooral tijdig aanwezig te zijn. Uitslagen_concours_Leunen: Achttal: uijfde prijs Ind. dressuur: Dan Lucassen - uierde prijs Ulim Classens - uierde prijs. 3an Tacken LollSbeekweg 30 ZELF PLUKKEN ZELF PLUKKEN I -IE 5 S- I Oohny Reyndors - Mark Donders Roger üJeys - Tonnie Camps lUiiliam Steogns - Mark Donders Maandag '8.DÓ uur ouerl. fam. Vcrhoeuen-Hneben Dinsdag Christoffel 0.00 uur ouerl.fam.Dinghs-u.d. Deuken (u.ui.Fam. Faulhaber) UJoensdag Feest H.doachim_en_Anna Q.Ü0 uur Gezinsmis int- offeraars Donderdag 8.Ü0 uur ouerl. fam. Tielen-fiolen-Smits Vrijdag 8.00 uur Bijzondere int.(G.) GRATIS GRATIS Gratis kruisbessen uerkrijgbaar bij

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1