-II ÜBSHRinS- DORPS BLAD jaargang nr 7 VOOR WEFKBLAD GASTENRAY 1978 Redaktie-adresCastelostraat 4 Nr. 27 Bankrek.nr,13.07.93.067 7 juli 197Q PAROCHIENIEUWS 14e zondag door hot jaar misdienaars: Roger UJeys - Tonnie Camps René Duykers - 3os Holdons Hoogmis Dohny Reyndors - Mark Oondors Zaterdag 19,0Ü uur ter ere v.d. H. Gerardus P. Zondag O.'QÜ uur jrd. overl.fam.P.Oansson-Emonts 10.00 uur Geert Classens ITIaandag 8,00 uur Oohanna Gellings Dinsdag H.Benedictus 8.OU uur Oosphina Soykens-Collin Woensdag 8,00 uur uezinsmis int. of leraars Donderdag 8.UÜ uur overl. fam. Verhoeven-hoeben Vrijdag 8.00 uur Maria Dinghs- v.d. Deuken Zaterdag 19,00 uur Oacoba Dinghs - v.d. Beuken. L.V.8. Omdat de weergoden niet meewerkten, is het uitstapje mot de kinderen niet door gegaan. Hopende, dat het begin augustus eon middag goed u/eer is, gaan uie dan als nog op stap. Nadere gegevens hierover volgen dan in de Schans. MEDEDEL ING GEMEENTE De gemeente Venray doelt inede, dat er in de maand augustus een bijeenkomst ge houden zal worden over de aan te leggen riolering. De bedoeling is dan, dat er uitleg gegeven zal worden, hoe de werkzaamheden zullen verlopen. De planning is, dat dirakt na de kermis van Cnstenray gestart zal worden. Datum en aanvangsuur van de bijeenkomst zal nog nader bekend worden gemaakt. PeUTERSPEELZAAL T STEKSKE De leidsters wensen de peuters en.hun ouders een prettige vakantie. Nieuwe peuters vanaf twee jaar kunnen tot 15 juli o.s. worden opgegeven bij de leidsters of een der bestuursTeden

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1