-IF SBHfin'K- r DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 f Bankrek.nr.s 13.87.93,067 30 juni 1970 Redoktie-adresCastelostraat 4 Nr. 26 PAROCHIE-NIEUWS Dertiende zondag door hot jaar misdienaars: Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Dondordag V'ri jdag Zaterdag •William Sto .ghs - Jon Vollenberg Johny Reyndors - Mark Uorjdqrs Rorié Rambags - Mike Clouon 19,00 uur Tot int. Tam. Luyckx - lïlaas B,Gü uur Overl.fam Tielon-Tiolen-Smits 10,00 uur Overl. fam. Ger.iieys-v. Lipzig Eorste zondag van do maand, bijzondore collecte voor onze eigen kerk. Van Harte aanbevolen. Feost v.d. II.Thomas^ apustal 0.00 uur Tor ero V. O.L. Vrouu; v. Altijdd. Bijstand 0.00 uur overl.fam. Cloven- mnsseh 8,00.uur Gezinsmis int. offeraars Fcust H.Maria Gorctti 0,00 uur jrd. Poter 3oh, Dinghs Eerste Vrijdag bijz, toegewijd aan H.Hart 8,00 uur Maria. Dinghs - v.c!. Beuken 19.00 uur Ter era v.d. H.Gorordus(P. ;rschuytens ATTENTIE ATTENTIE Voor hot ophalen van uw stoómnned on verstelwerk komen wij iedere maandagmiddag langs. Hebt u iets mee te gaven, zet dan even hct kaartje voor hct raam of bolt u 04789 - 1974. Wij danken u voor uw medewerking. 1»CHendriks-Boeren Gun 16 SWolgen - - - - - - - -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1