•I h kerk. Er zijn geen onkosten aan verbonden. 7 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redaktie-adr.es: Castelostraat A- Nr. 26 Bankreknr. 13-'-793«867 23 juni 1973 PAROCHIE-NIEUWS Twaalfde zondag_door_hct_jaar Misdienaars: Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Rene Duykers - Jos Heidens Rene Rambags - Mike Kleeven Roger Y/oijs - Tonnie Camps 19.00 uur overl. fam. Reijnders-Weijs-Heldens 8.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken 10.00 uur jrd. Gertruda Tielen-Tielen 8.00 uur overl. famVerhoeven-Hoeben Fc-est O.L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand 8.00 uur Josephina Soykens-Collin 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Feest H. Apostelen Petrus en Paulus 8.00 uur jrd. Louis Roelofs 8.00 uur Maria Dinghs-v-sd. 3euken 19.00 uur int. fam. Luyckx-Maes DAMESKOOR Zaterdagavond H. Mis zingen 19.00 uur Maandag ora 20.30 uur repetitie. Do maand juli is vakantiemaand, dus geen repetitie en geen zaterdagavond-mis zingen. Dinderdagavond 20 juli om 20.30 uur repetitie vanwege een huwelijksmis op vrijdag 21 juli. Wij wensen iedereen 'n prettige vakantie. L.V.B. Denken jullie aan de fietstocht a.s. maandag. Vertrek half -2 aan de Voor al uw dak- zink- en lood.-werkzaamheden Dakdekkersbedrijf J. 't JONG Van Goghstraat 22, Horst Telefoon OT709 - M07 lie s^nns- -Z

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1