-[IE S CS Ij Fl n s t DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redalctic-adres: Castulostraat k Nr. 23 Bankreknr13.8?.93.867 9 juni 1978 PAROCHIE-NIEUWS Tiende zondag_door Jiet_jnnr Misdienaars: Poter on Roger Woijs Johny Reijnders en Mark Donders Hoogmis: William Steoghs en Jan Vollonberg Zaterdag: 19.00 uur overl. far. Reijnders-Woijs-Heldenc Zondag 8.00 uur ovorl. fam. Philipsen-Jacobs 10.00 uur jrdMartin Wismans Vandaag is er kerkdeurcollecte vo ,r onze misdienaars. Van harte aanbevolen. Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: ,00 uur jrr fan. vdo Pas- v.d. Homberg 8.00 uur Uit dankbaarheid fan. Classens-Valckx H. Lidwina 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 ur overl. fam. I aes-Baeten 8.00 uur Paria Dinghs- v.d. Beuken 19.00 uur Harrie van Kuyck .AN DB KIEZERS VAN CASIEih.'-.Y =t HET IS GELUKTU U Wij Castonrayers zijn weer in de running en komen dank zij U weer in het bezit van een Gemeenteraadslid. Het was een nek aan nek race en we hebben tct 12.00 uur 's nachts moeten wachten om de zekerheid te hebben of er zeven zetels in zaten. Ora 12.00 uur kwam de difihitieve uitslag van zeven zetels er. Teng v.d. Sterren kwam sportief mededelen, dat hij zijn kandidatuur aistond aan Castenray volgens afspraak. Toen was een glorie-stemming onder do aan wezige Castenrayers in de Schouwburg. Rest ons nog om II hartelijk te danken voer de wijze waarop U stemde. Castenray was weer eens een eenheid en op zo'n moment kan men er trots op zijn Castenrayer te zijn. Nogmaals onze hartelijke dank on houden zo. Ook namens hot kiescomitó H. Pinaen II. Willemssen t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1