-dl SBHfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEFKBLAD 1978 Redaktie-adros: Castelostraat Bankreknr. 13.87.93.367 Nr. 22 2 juni 1978 PAROCHIE-NIEUWS Negende zondag door het Qanr Misdienaar; Hoogmis: Zaterdag: Zondag: Eric Thielen - RenS Duykers William Stooghs -- Jan Vollenberg Rcnê Rarabags - Roger V/eijs Johny Reijnders - Hark Donders 19.00 uur Uit dankbaarheid (S.) 8.00 uur overl. fam. Tiolen-Tielen-Smits 10.00 uur Uit dankbaarheid (R.) Onder deze dienst wordt door Mgr. Janssen het HVormsel Maandag: toegediend aan de meisjes en jongens van de zesde klas. De voorste banken, in de kerk zijn gereserveerd voor de vormelingen en hun ouders. H. Bonifutius Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 8.00 8.00 8.00 8.00 o. 00 uur uur uur uur uur Herman Dinghs jrd. Paul Rambags Gezinsmis int. offeraars Maria Strijbos overl. fam. Emonts - Lemmen 19.00 uur overl. fam. Reijnders-Weijs-Heldens MEDEDELING BASISSCHOOL Het Vormsel De afgelopen weken hebben we ons intensief bezig gehouden met de voorbereiding op hot Vormsel. Belangrijkste thema's daarbij waren: - je eigen persoon - de handoplegging - de zalving - vuur en water - de viering in de kerk Zondag k juni is het dan zover. We worden gevormd door Mgr. Janssen uit Broekhuizen, tijdens de Hoogmis van 10.00 uur. We danken alle mensen die hieraan meegewerkt hebben en nog meewerken) en we hopen in ons verdere leven iets te kunnen uitstralen van wat ons in deze v/oken heeft beziggehouden. Namens de 6e klas zie verder blz. 2.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1