-[IE S3HF11S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redaktiu-adresCastelostraat A Nr. 21 Bankreknr. 13.87.93-867 26 mei 1978 PAROCHIE-NIEUWS Sacramentszondag: Misdienaars* Johny Reijnders en Hark Donders Caro Verstecgen en Ren5 Rambags Hoogmis: Peter en Roger Weijs Zaterdag? 19-00 uur jrd. Antoinette en Jo Swinkels Zondag: 8.00 uur jrd. Truus Smits-Janssen 10.00 uur jrd. Jos Geerets-Weijs Aansluitend aan de Hoogmis een korte., processie met het Allerheiligste rondom de Kerk. Bij slecht weer processie in de kerk Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: EEN=BLO|KETJ|=VOOR=ONZE_ZIEKEN Op-zaterdag 3 juni a.s. wordt er een bloemenactie gehouden ten bate van het Louders Liefdewerk. Er worden huis aan huis snijbloemen te koop aangeboden. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de zieken uit de gemeente Venray. Het Lourdes-comité heeft een lange lijst aanvragen van onvermogende zieken die graag Lourdes willen bezoeken. Door het kopen van een bosje snijbloemen steunt u deze aktie en daarmee rechtstreeks de zieken uit uw parochie. IDe bloemenverkoop start 's morgens om 9-00 uur. Eventuele verkoopsters/verkopers kunnen zich alsnog opgeven bij de heer G. Philipsen, Goudsmidstraat A2, Venray, tel. OA78O-3575. Gaarne bevelen wij bovengenoemde aktie bij u aan. De prijs van de f bloemen zal dezelfde zijn als op de rnarkt. SJWC K.J.B. Oefenen A-daagse: 30 mei van half 7 - half 8 31 mei half 8 - half 9 6 juni half 7 Komt allemaal naar deze laatste oefeningen! 8.00 uur Herman Dinghs 8.00 uur J. Swinkcls v.w. bejaardenvereniging §ezoek_v.d._H^ Maagd aan Elisabeth 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur Gerard Philipsen Feest van het H. Hart 8.00 uur Ter ere van O.L. Vrouw van Louders (C.) 19.00 uur Uit dankbaarheid (S.).

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1