-[IE MJH1S- VOOR DORPS BLAD jaargang nr 7 WEFKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adres: Castelostraat Nr. 20 Bankreknr. 13.87.93.86? 19 mei 1978 PAROCHIE-NIEUWS 5 Misdienaars: William Steeghé - Mark Donders Peter en Roger Weijs Hoogmis: Eric Thielen en René Duykers Feest van de H. Drieëenheid 19.00 uur overl. fam. Geerets-Weijs 8.00 uur Jacobs Dinghs-v.d. Beuken 10.00 uur Jrd. Hendrik Philipsen (Tienray) 8.00 uur oyerl. fam. Friezen-v.d. Sterren 3.00 uur overl. fam. Duykers-Reijntjes 8.00 uut Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl. fam. Nooyen-Arts 8.00 uur Bijz. int. Av 6.00 uur jrd. Antoinette en Jo Swinkels Zaterdag: Zondag Maandag: Dinsdag:- Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag:. N.B. Zondag is er in onze kerk geen Hoogmis. We hebben dan onze jaarlijkse bedevaart' naar Tienray. Daar zal om 10.00 uur de Hoogmis worden opgedragen. De zang wordt verzorgd door het dames— en horenkoor Wil ieder op eigen gelegenheid naar Tienray gaan. We rekenen op een goede deelname. DAMESKOOR Vrijdag (vandaag) om 1A.00 uur jubileum-mis zingen. Zondag om 10.00 uur in Tienray de hoogmis zingen. Maandag repetitie; aanvang 20.30 uur. PONYCLUB DE.EENDRACHT Op het concours te IlQrst werd het viertal van Castenray vierde geplaatstBij de ind.dressuur kreeg Jolanda Luykx de tweede en Anneli'es Classens de vierde prijs. Anita Seijkens wist bij het springen de zevende prijs te behaleh. Amazones en ruiters proficiat. i /w

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1