DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Redaktie-adres: Castelostraat k Nr« 19 Bankreknr. 13.87.93.867 12 mei 1978 PAROCHIE-NIEUWS Hoogfeest van Pinksteren Misdienaars: Caro Versteegen - René Rambags Eric Thielen - RenS Duykers Johny Reijnders en Mark Donders Hoogmis Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 19.00 uur Jan Swinkels 8.00 uur overl. fam. Philipsen-?Jacobs 10.00 uur overl. fam. Gerard Weijs-v.Lipzig Vandaag onder alle diensten collecte voor de Ned. missionarissen. Tweede Pinksterdag 8.00 uur jrd. Martinus Keijsers-Hellegers 10.00 uur overl. fam. v.d.Sterrcn-Jenniskens Vandaag dag ter ere van O.L. Vrouw van Fatima. Voor en na de diensten kan men de Mariale Informatiewagen bezoeken op het kerkplein. 8.00 uur overll. fam. Duykers-Reijntjes 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overl. fam. Strijbos-v.d. Beuken 8.00 uur overl. fam. Wismans-Wijnhoven lh.00 uur Hoogmis bij gel. v. 23-jarig huwelijksfeest Geerets-Weijs. 19.00 uur overl. fam. Geerets-Weijs Nota 1. Zondag 21 mei jaarlijkse bedevaart naar Tienray 2. Op Pinksterzondag is in Tienray om 15.00 uur plechtig Marialof. L.R.V. DE EENDRACHT Het eerste viertal van onze grote ruiters behaalde op de kringwedstrijd te Horst de eerste prijs. Bij de ind. dressuur was de eerste prijs voor Jan Donders en Pierre Strijbos behaalde een tweede prijs. Pinkstermaandag ponyconcours te Horst. -at sanaas- «t

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1