-JE 5JHJJS- VOOR DORPS BLAD jaargang nr.7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 f Eedqktie-adresCastelostraat 4 Nr. 18 Bankreknr. 13-87.93.867 4 mei 1978 PAROCHIE-NIEUWS Zevende zondag van Pasen Misdienaars: Peter en Roger Wei js Johny Reijnders en Mark Donders Hoogmis: William Steeghs en Jan Vollenberg Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: VRIJDAG: Donderdag: Zaterdag: 19.00 uur Uit dankbaarheid (W.) 8.00 uur Bijz. int. (P) 10.00 uur overl. fam. Tielen-Tielen-Smits Vandaag eerste zondag van de maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk. 8.00 uur overl. fam. Duykers-Rejcnt jes 8.00 uur overl. fam. Am. Janssen-Philipsen 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur overlfam. Vullings-Dinghs 14.00 uur Uit dankbaarheid bij 40-jarig huwelijk Kunen-Hermans 8.oo uur Uit dankbaarheid (R) 19.00 uur Jan Sv/inkcls N.B. Gedurende deze week noveen als voorbereiding op Pinksteren MEDEDELING OUDERCOMMISSIE Woensdag 10 mei a.s. is er vergadering van de oudercommissie in de Lagere School. Aanvang 20.30 uur. Voornaamste punt van bespreking zal zijn "de laatste schooldag". L.V.B. Kringbedevaart Zoals men weet is er 11 mei a.s. de jaarlijkse kringbedevaart naar Oostrum. De H. Mis is om 20.00 uur. Die dames die graag met een auto meegaan, worden verzocht dit even te melden bij Poels, te. 209. Veel devotie I I

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1