HE SSHfllS- Jxl (ré (r\i 2/<3; - L E fl fQ) /0\ \V? (c* DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEEKBLAD CASIENRAY 1978 Redaktig-adress Castelostreat 4 Bankrck.nr. 13.07.93.867 Nr. 17 20 april 1973 Na hot kampioenschap van Castenray 3 is ook ons 2e olftal grin geslaagd dc kam ioenstital tc grijpen. Üit gebeurde in de allerlaatste competiticuiadstrijd, de uitbeurt tegen Uenray 5. De voorsprong op naaste concurrent UJittcnhorst 6 bedroeg slechts 1 punt en Castenray 2 moest dus winnen, wilde men een beslissingswedstrijd voorkomen. Ogenschijnlijk zonder zenuwen begonnen rlc Castonray-reser- vos aan het belangrijke duel, \lan m ïiit af aan gaV9n dc spa- lors duidolijk blijk van een rotsvast vertrouwen in algen kunnen t-n dit gepaard met een tomeloze inzet dood Castenray 3cn vnn zijn beste, zoniet do best. wedstrijd van het. gehele soizoun spaloh. Herds in de twc.dc minuut kon jns üuddiger con enorme knel op het Uonraysc doel afvuren, maar het schot spatte uiteen Loos verder op pagina 3

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1