[JE S3ÜFHS- VOOR OE3B DORPS BLAD jaargang nr 7 WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Bankreknr. 13.87.-93.867 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Nr. 15 •14 april 1378 Gehaol volgens de verwachting hooft ons 3e elftal afgelopen zondag hot kampioen schap behaald in do 3c klasse ZZ. Een gelijkspel in do uitwedstrijd tegun (ïleterik 4 was reeds voldoende om do zo fel bogoordo titel naar Castenray te halen. Het was zeker niet de boste wedstrijd van Castenray3, maar de spelers toonden toch ruim voldoende kwaliteit om het zichfanatiek verdedigende lïlctcrik geen schijn van kans te geven op de overwinning. Do uitgestippelde taktiek was dan ook gohecl afgestemd op tenminsto eon gelijkspel cn Vanuit con versterkte verdediging trachten te scoren. Dat dit niet gelukte was mede do verdienste van lYleterik 4, dat echtor zelf nauwelijks tot in het Castonraysu doelgebied kon doordringen. Het bleef uiteinde lijk 0 - 0. Voor Castenray was de titel binnen en do eerste felicitaties van publiek, bestuur on tegenstanders konden overgebracht worden. Alle spelers doolden in de daarop lees verder op pagina k

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1