HE SBüniS- IX. DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1978 Bankreknr. 13 <>87 «93 «86? Nr. 14 Redaktie-adresCastelostraat 4 7 april 1 PAROCHIE-NIEUWS Derde zondag van Pasen Misdienaars: Caro Versteegen - René Rambags Eric Thielen en René Duykers Hoogmis: Johny Reljnders cn Mark Donders Zaterdag: 19=00 uur Martin Dinghs'(C) Zondag: 8.00 uur Hendrik Philipsen 10.00 uur Tot int. fam. Seijkens-Ewals Maandag: 8.00 uur jrd. Antoon Geurts-Zanders Dinsdag: 8.00 uur overi. fam. Kunen-v.d. Water Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Jan Reijnders Vrijdag: 8.00 uur Martin Dinghs 19=3^ uur Uit dankbaarheid (fam. Reijnders) 19=00 uur overl, fam. Strijbos-Friezen 19. GO uur II. Pil is uit dankbaarheid (fam. Baltug: Zaterdag: Dinsdagavond DAMESKOOR Zaterdag om 19=00 uur avondmis zingen. Maandagavond repetitie. Aanvang 20.00 uur. f-j ƒ5. cl L.V.B. Zoals u v/eet gaan we nog voordat de aspergos-drukte begint op 20 april a.s. naar "Keukenhof", een dagje genieten van de lente en de bloemen. We vertrekken 's morgens om 9=00 uur en hopen 's avonds om 21.00 uur weer thuis te zijn. De kosten voor bus, entree en diner zijn 40,- p.p. Gaarne even voldoen in de week van 10 - 15 april bij de bestuursleden of bij Poels. Tussen de middag kunt u dan op eigen gelegenheid wat ge bruiken; er is daar het een en ander verkrijgbaar (of zelf brood mee nemen). Er zijn nog enkele plaatsjes vrij in de bus, misschien zijn er nog enkele die zich nog willen opgeven. Dit kan nog dit weekeinde. Wij hopen dat het een erg fijne dag wordt. Voor al Uw dak- zink- en lood-werkzaamheden Dakdekkersbedrijf Jt J 0 N G Van Goghstraat 22, Horst. Telefoon 04709 - 4107 en, ~7T

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1