DORPS BLAD jaargang nr.7 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1978 Redaktie-adres: Castelost-raat 4 Bankreknr. 13«97-93»867. Nr. 13 31 maart 1978 PAROCHIE-NIEUWS Tweede zondag van Pasen Misdienaars: Peter en Roger Weijs Johny Reijnders en Mark Donders Hoogmis: William Steeghs en Jan Vollenberg Zaterdag: 19.00 uur overl. fam. Gellings-Verhoeven Zondag: 8.00 uur overl. fam. Emonts-Geurts 10.00 uur Jan Swinkels Eerste zondag van de maand. Bijzondere collecte voor onze eigen kerk. Maandag: 8.00 uur jrd. Gerard Cremers-Versteegen Dinsdag: 8.00 uur Hendrik Dinghs Woensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars Donderdag: 8.00 uur Gertrudis Vullings-Martens 14.00 uur PI. Huwelijksmis Bruidspaar Pijpers-Vullings Vrijdag: Eerste Vrijdag: H. Hart 8.00 uur int. fam. Kuypors-Pauwels Zaterdag: 19.00 uur Martinus Dinghs (C.) DAMESKOOR Vrijdag om 15.00 uur huwelijksmis zingen voor het Bruidspaar Hoenselaar-Versteegen. Maandagavond repetitie. Aanvang 20.00 uur. L.V.B. Excursie 20 april a.s. naar Keukenhof in Lisse. Als u meegaat geef u dan uiterlijk dit weekend op bij een van de bestuursleden. L.R.V. DE EENDRACHT Kringwedstri jd_ponjrruiters_ Zoals reeds langer bekend is, hebben v/e zondag 2 april a.s. een kring wedstrijd ivoor ponyruiters van de kring Horst. Aan deze wedstrijd de eerste van dit seizoen, doen 375 ponyruiters mee. Om deze wedstrijd een goed en vlot verloop te doen hebben, willen we een beroep doen op de leden om hieraan zoveel mogelijk hun medewerking te verlenen voor en tijdens de wedstrijden. Het is de bedoeling om zaterdagmorgen om 9-30 uur te beginnen met het uitzetten van de dressuurringen het springconcours op te bouwen.. Ook de zadelplaats moet dan gereed gemaakt worden. Daarom: Kom zoveel mogelijk helpen. Voor zendag 9 april, als de kringwedstrijd voor de grote ruiters gehouden wordt, is het terrein dan met een geringe sawnris—

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1