-IE S3E31S- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr7 WEEKBLAD 1978 J, Redaktie-adresCastelostraat k Nr. 12 Bankreknr. 13.87.93«867 2.k maart 1978 PAROCHIE-NIEUWS Hoogfeest van Pasen Misdienaars: Eric Thielen en René Duykers William Steeghs en Jan Vollonberg Hoogmis: Caro Versteegen en René Rambags Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: 20.00 uur Paaswake int. jrd. Hendrik Dinghs 8.00 uur Leon. Geurts en Wilhelmina Linders 10.00 uur Uit dankbaarheid (J.) Tijdens deze dienst doen de kinderen de Eerste H. Communie Eerste banken in de kerk zijn gereserveerd. Tevens zal onze Fanfare deze dienst met muziek opluisteren 8.00 uur Herman Dinghs 10.00 uur Jacoba Dinghs-v.d. Beuken o.OO uur overl. ouders Dinghs-Kemmelings 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 8.00 uur jrd. Gerard Dinghs-Friezen 8.00 uur Maria. Strijbos 15.00 uur PI. Huwelijksdienst int. Bruidspaar Hoenselaar-Versteegen 19.00 uur overl. fora. Gellings-Verhoeven N.B. Paaszondag is er nog gelegenheid om het Vastenoffer mee te brengen. Mogen we dit nog eens bijzonder aanbevelen. E N "De Heer is verrezen". Dat is de groet waarmee de christenen uit het oosten al sinds mensenheugenis groeten. Daar ligt de bron van onze vreugde. Dat is het wat ons samenbrengt. Al bij de Apostelen is het precies de verrezen Hoer, die de band vormt waardoor de leerlingen worden samengehouden. In de oerkerk waren er heel wat spanningen en geschillen; maar één zekerheid hield hen samen boven alle verschillen uit: de Heer is verrezen. Het gaat^over een geheim, het geheim, het mysterie, waarin heel ons geloof zijn kern vindt. Door- al ons geloven heen zal het altijd een geheim blijven. ïïaar we weten wel wat we vieren. We kunnen het precies zeggen: "V/ij weten dat Christus, eenmaal van de dood verrezen, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over I-Iem". (Rom. 6:9)» Ja, dat vieren we ook, al begrijpen we het niet. En het maakt ons onzegbaar verheugd.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1