-:1I SSHfllS- DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.7 WEEKBLAD 1 1978 Redaktie-adres: Castelostraat k Nr. 11 Bankreknr. 13=87.93»86? 17 maart 1978 PAROCHIE-NIEUWS PALMZONDAG Misdienaars: Johny Reijnde-rs en Mark Donders Caro Versteegen en Rene Rambags Hoogmis: Peter en Roger Weijs Zaterdag: 19.00 uur Jacoba Dinghs-v.d» Beuken en Martin Dinghs Zondag: 8.00 uur Hendrik Phulipsen 10.00 uur overi. fam. Peoters-Heiligers Maandag; 8.00 uur Hendrik Dinghs Dinsdags 8.00 uur overl. fam. Gellings-Verhoeven 20.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen V/oensdag: 8.00 uur Gezinsmis int. offeraars 20.00 uur Boeteviering als voorbereiding op Pasen Donderdag: Hitte Donderdag 15.00 uurViering schooljeugd 20.00 uur PI. Avondviering int. Rambags-Smits Vrijdag: Goede Vrijdag: geboden vasten en onthouding 15.50 uur Viering schooljeugd 20.00 uur Viering van lijden en dood v.d. Heer Zaterdag: 20.00 uur Paasnachtviering int. Hendrik Dinghs Mededelingen: 3. Palmzondag onder de Hoogmis wijding van de palmen Vastenactiedeze week tweede inzameling Wilt u de enveloppen meenemen naar de kerk Van harte aanbevolen. Paaszaterdag vanaf 11.00 uur wijwater halen. DAMESKOOR Maandagavond repetitie om 20.00 uur. MEDEDELING KLEUTERSCHOOL De kinderen hebben paasvakantie van 2k t/'m 31 maart. Vrolijk Paasfeest. Alle kinderen mogen maandag 20 maart een gekookt ei mee naar school brengen.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1978 | | pagina 1